Main Content

اخبار

آخرین اخبار و اطلاع رسانی معاونت

خبرهای بیشتر

رویداد ها

آخرین برنامه های اجرا شده

رویداد های بیشتر
دکتر مجید سعیدی

“ پژوهش و فناوری رکن اساسی پیشرفت در حوزه پزشکی و خدمات درمانی کشور است ”

دکتر مجید سعیدی

اطلاعات بیشتر

آمار تحقیقاتی

پژوهشکده ها

بیش از

۳
طرح های تحقیقاتی

بیش از

۲۰۹۸
مراکز تحقیقاتی

بیش از

۲۰

سامانه های ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

برنامه ملی ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت با هدف راه اندازی حداقل نظام ثبت بیماری ها در موضوعات اولویت دار حوزه علوم پزشکی و بهداشت راه اندازی گردیده است. این برنامه وظیفه ساماندهی و حمایت مالی و فنی از راه اندازی نظام های ثبت نوین و همچنین نظام های ثبت در حال اجرا در کشور به عهده دارد.

کارگروه ثبت بیماری و پیامدهای سلامت

ویدیوها

آخرین اخبار تصویری

بیشتر

اداره ها و واحدهای معاونت تحقیقات و فناوری

حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیئت علمی جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی در راستای ارتقاء کیفیت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در جامعه

دانش و فناوری

خدمات ارائه شده پیرامون مدیریت فناوری

سایر خدمات

مراکز مطالعات جمعیتی

مطالعات کوهورت آینده‌نگر جهت بررسی روابط علیتی و سبب شناختی بیماری‌ها، تعیین بروز و تاریخچه طبیعی بیماری‌ها

کوهورت اطفال

کوهورت تولد با هدف تعیين عواملي شغلی، محيطی و شيوه زندگي در دوران پيش از بارداری، جنينی و کودکی و تاثير آنها بر پيامد های سلامتی در طي دوران جنينی و دوران کودکی در مواليد و همچنين سلامت مادر در دوران حاملگی

کوهورت بالغین

مطالعه بزرگ آینده نگر مبتنی بر جمعیت با مشارکت دانشگاه های علوم پزشکی بر روی جمعیت 200 هزار نفری همه نژادهای ایرانی، آغاز شده و مطالعه ای تحت عنوان کوهورت پرشین پی ریزی شده است

کوهورت جوانان

مطالعه کوهورت جوانان مازندران یک مطالعه اپیدمیولوژیک آینده نگر است که به منظور بررسی علل, سیر و پيامدهای اختلالات روان پزشکی در جوانان انجام می شود

درباره ما

معرفی اهداف، ساختار، کارکنان و برنامه های معاونت

معاون تحقیقات و فناوری

دکتر مجیدی سعیدی از سال 1396 معاونت تحقیقات و فناوری را برعهده دارند

مدیران

مدیران معاونت نقش اساسی در شکل دهی تحقیقات، فعالیت ها و دیدگاه کلان پژوهش ایفا می کنند

ساختار سازمانی

معاونت تحقیقات از 3 پژوهشکده، 18 مرکز تحقیقاتی، آزمایشگاه جامع و واحدهای پژوهشی تشکیل شده است

همکاران

همکاران پژوهشی بازوهای توانمند معاونت در حمایت از فعالیت های علمی، پژوهشی و کسب رتبه های برتر در حوزه سلامت و درمان هستند

معاونت در یک نگاه

اهداف، برنامه ها، رسالت و ماموریت معاونت برای دستیابی به اهداف افق 1404 کشور

تاریخچه

طی بیست سال دستاوردهای تحقیقاتی و پژوهشی معاونت نقش مهمی در درمان بیماری ها، توسعه دانش پزشکی و ارتقاء بهداشت داشته است